MIT VIGYÜNK A KIRÁNDULÁSRA, NYÁRI TÁBORBA?

 

Kedves Vendégünk!

Az alábbiakkal segíteni szeretnénk a kirándulásra, erdei iskola programra, nyári táborozásra való felkészülést.

SZÜLŐI NYILATKOZAT, TAJ SZÁM, ÁGYNEMŰHUZAT, BIZTOSÍTÁS, NÉVSOR

1. Szülői nyilatkozat /1991. (V. 18.) NM rendelet Hatályos: 2012.03.30.

"4. § (1) A táborozásban csak az vehet részt, aki arra egészségileg alkalmas.

(2) A gyermek törvényes képviselője a táborozást megelőző négy napon belül kiállított nyilatkozattal igazolja a táborozásban részt vevő gyermek megfelelő egészségi állapotát a táborozás megkezdése előtt. A nyilatkozathoz szükséges nyomtatványt – a táborozáshoz szükséges egyéb iratokkal együtt – a táborozás szervezője adja át kitöltés céljából.

(2a) Az iratokat a táborozás szervezőjéhez – az általa megállapított határidőig – kell visszajuttatni. A nyilatkozatot legkésőbb a táborozás megkezdésekor a táborozás szervezőjének kell átadni. A nyilatkozatot a táborozás ideje alatt a tábor helyszínén kell tartani.

2. TAJ szám - az esetleges betegségek, megbetegedések miatt

3. Ágyneműhuzat: lepedő, párnahuzat, paplanhuzat. Igény szerint külön térítés ellenében ágyneműhuzat bérelhető

Higiéniai szempontok miatt a hálózsák használata a szálláshelyen nem megengedett. Hálózsákot ne is hozzanak a diákok!

Az ágyneműhuzatot a szobák elfoglalását követően szíveskedjenek a gyerekek, diákok fölhúzni, melyet a csoportvezető szíveskedjenek leellenőrizni. Az ágyneműhuzatot az elutazás napján, reggeli előtt kérjük leadni. Köszönjük.

4. Diákigazolvány- kedvezmények igénybevételéhez

5. Utazási és balesetbiztosítás, poggyászbiztosítás/ iskolai biztosítás-

6. Csoportnévsor- név, születési időpont, lakcím, TAJ szám, esetleg a szülők mobil telefonszáma

FELSZERELÉS A TÁBOROZÁSHOZ, KIRÁNDULÁSHOZ

1. melegítő alsó, felső, esőkabát, széldzseki, pulóver,

2. pólók, rövid és hosszúnadrágok

3. minden napra fehérnemű, zokni

4. fürdőruha, fényvédőkrém, naptej, szúnyog, kullancs elleni spray    

5. pizsama

6. WC PAPÍRT HOZNI KELL, papír zsebkendő

7. fogkefe, fogkrém, fogmosó pohár, szappan, tusfürdő, 2 db törölköző, fésű

8. tornacipő, papucs,

9. szennyes zacskó, kisebb hátizsák a kirándulások alkalmára

10. toll, füzet, zseblámpa

11. kedvenc játék, kártya, sakk, malom, marokkó, pingpongütő, horgászengedély, horgászbot, hangszer (pl. gitár)

12. gyógyszer (ha szükséges)

13. zsebpénz

14. fényképezőgép saját felelősségre

15. nem romlandó szendvics, 0,5 l ásványvíz az utazásra

A házirendet szíveskedjen a kiránduláson résztvevőkkel előzetesen ismertetni.

 

 

Tájékoztató a Vendég Információs Zárt Adatbázisról (VIZA)

Általános információk
2021. január 1-jén hatályba lépett a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása, amely kötelezi a szálláshely-szolgálatót, hogy a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők törvényben meghatározott adatait a Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzítse a törvényben meghatározott célból.
A Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).
A törvénymódosítással bevezetett tárhely feladatait a Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA) rendszer látja el.

A szálláshely-szolgáltatói szektor digitalizálása
A VIZA egy többszörös, aszimmetrikus titkosítással védett informatikai rendszer, amelyben 2021. szeptember 1-jétől a magyarországi szálláshelyen megszálló minden vendég törvényben meghatározott személyes adatait titkosított módon tárolják. A szálláshely-szolgáltató a vendégek adatait a tudomására jutást követő első év utolsó napjáig kezeli, a VIZA rendszer legfeljebb két éven keresztül őrzi meg az oda beküldött adatokat. Az adatokban célzottan és kizárólag a rendőrség végezhet keresést, bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatainak ellátásához.

A VIZA célja, hogy az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme, továbbá harmadik országbeli állampolgárok és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tartózkodására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése megvalósulhasson, azaz a VIZA elsődleges célja a közrend, a közbiztonság, az államhatár rendjének, az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelmének elősegítése.

A VIZA rendszer mindannyiunk közös érdekét és biztonságát szolgáló, szigorúan zárt és védett adattár, amelyre a jogszabályok által elrendelt, különlegesen szigorú biztonsági előírások vonatkoznak.

A VIZA rendszer kizárólag titkosított adatot képes befogadni. Európa számos, évente több tíz millió turistát fogadó országában szintén hasonló a bejelentkezés módja. Nagy-Britanniában, Spanyolországban, Olaszországban, Németországban és Franciaországban is egyaránt használnak okmányolvasót a szálláshely-szolgáltatók, ezzel is meggyorsítva és megkönnyítve a bejelentkezést. Magyarország az elmúlt években sikeresen őrizte meg biztonságos úti cél státuszát, többek között ennek is volt köszönhető a 2019. évi turisztikai rekord, amikor 16,5 millió vendég szállt meg hazai szálláshelyeken. A koronavírus okozta világjárvány utáni időkben a cél az, hogy újra Európa vezető desztinációi közé tartozzunk, ezért a bevezetésre kerülő vendégadatok útiokmányokon keresztül történő digitális érkeztetési rendszere újabb eszköz a szálláshely-szolgáltatók számára a minőségi szolgáltatásnyújtáshoz, és mindannyiunk biztonságának megőrzéséhez.
Az okmányolvasóval a szálláshelykezelő szoftverbe rögzített vendégadatok a VIZA rendszerbe titkosítottan kerülnek be, azokhoz kizárólag az illetékes szervek férhetnek hozzá.
A vendégadatok okmányolvasóval történő rögzítése minden magyarországi szálláshelyen, típustól és férőhely-számtól függetlenül kötelező. A szálláshely-szolgáltatónak a VIZA rendszerhez történő csatlakozás folyamatát 2021. augusztus 31. napjáig elvégezni, hiszen az adatok továbbítására 2021. szeptember 1. napjától köteles. A csatlakozás elmulasztása esetén a kereskedelmi hatóság 2021. szeptember 1. napjától követően a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/D. §-a szerinti jogkövetkezményeket alkalmaz.

Szálláshelykezelő szoftverek csatlakozása
A szálláshely-szolgáltatóknak gondoskodniuk kell arról, hogy az általuk használt szálláshelykezelő szoftver megfeleljen a VIZA rendszerbe történő adatküldés feltételeinek. Bővebb információért érdeklődjön jelenlegi szoftver szolgáltatójánál. A jóváhagyott szálláshelykezelő szoftverekről a vizainfo.hu oldalon olvashat.
Az első adatszolgáltatást megelőzően a szálláshely-szolgáltatónak a szálláshelykezelő szoftver, és az okmányolvasó szolgáltatójának útmutatásai alapján el kell végeznie szoftverének és okmányolvasójának konfigurációját annak érdekében, hogy a szálláshelykezelő szoftver és a VIZA rendszer közötti biztonságos hálózati kommunikációs kapcsolat létrejöhessen.
Amennyiben a szálláshely-szolgáltató VIZA adatszolgáltatásra képes, tehát erre vonatkozó igazolással rendelkező szálláshelykezelő szoftvert és ahhoz megfelelően illesztett okmányolvasó eszközt használ, a jogszabályi kötelezettségének megfelelő adatszolgáltatás technikailag megvalósulhat. A rendszeres adatszolgáltatás teljesítésének folyamatos ellenőrizhetőségéről a szálláshelykezelő szoftver szolgáltatója tud felvilágosítást adni.

A VENDÉGEM és a VIZA rendszer
Az MTÜ térítésmentesen biztosítja a VENDÉGEM alkalmazást az olyan szálláshely-szolgáltatóknak, akik legfeljebb 8 szobát 16 férőhellyel hasznosítanak szálláshelyként. Bővebb információért, kérjük, látogasson el a VENDÉGEM alkalmazás információs oldalára, az info.vendegem.hu-ra.

Tárolt adatok
A VIZA rendszer kizárólag olyan adatcsomagokat fogad be, ahol a személyes adatokat a szálláshely-szolgáltató a jogszabályban meghatározott módon titkosító kulcs használatával titkosította.

A szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást igénybevevő bejelentkezésekor az okmányolvasó segítségével az alábbi adatokat rögzíti a szálláshelykezelő szoftverében minden igénybevevő vendégre vonatkozóan:

 • családi és utónév;
 • születési családi és utónév;
 • születési hely és idő;
 • neme;
 • állampolgársága;
 • anyja születési családi és utóneve;
 • a személyazonosításra alkalmas okmány vagy útiokmány azonosító adatai.

Továbbá az alábbi adatokat is rögzíteni kell a szálláshelykezelő szoftverben:

 • a szálláshely-szolgáltatás címe;
 • a szálláshely igénybevételének kezdő és várható, valamint tényleges befejező időpontja.

Azokat az adatokat:

 • amelyeket az okmányolvasó nem tud leolvasni,
 • vagy hibásan olvas le

a szálláshely-szolgáltató manuális adatbevitel útján köteles rögzíteni a szálláshelykezelő szoftverben.

A jogszabályok alapján az adatok rögzítése minden igénybevevő vendégre vonatkozóan egyformán kötelező, így sem életkor, sem más változó – pl. a szolgáltatás után fizetendő díj, kedvezmények, a tartózkodás hossza, rokoni kapcsolat az igénybevevővel – alapján az adatok rögzítésétől eltekinteni nem lehet.
A szálláshely-szolgáltatást igénybevevő vendég a személyi azonosításra alkalmas okmányát a szálláshely-szolgáltatónak az adatok rögzítése céljából bemutatja.
Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja.

Személyazonosításra alkalmas okmányok, amelyek a jogszabály által kötelezően előírt adatokat tartalmazzák:

 • személyi igazolvány
 • vezetői engedély
 • útlevél

Bár a felsorolt okmányok fényképet is tartalmaznak, sem a fénykép, sem egyéb biometrikus azonosító fogadására a VIZA rendszer nem képes, így azok sem beolvasásra, sem rögzítésre, sem továbbításra nem kerülnek.

Hozzáférés az adatokhoz
Törvényi felhatalmazás alapján a VIZA rendszerben tárolt titkosított adatokban célzottan és kizárólag a rendőrség végezhet keresést informatikai eszközön keresztül. Keresés a bűnüldözés, a bűnmegelőzés, valamint a közrend, a közbiztonság, az államhatár rendjének, az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme, és a körözési eljárás lefolytatása érdekében indítható. A keresés eredményeként a rendőrség kizárólag azt az információt ismerheti meg, hogy az általa megadott keresési feltételek szerinti személy mely szálláshely-szolgáltatónál szerepel igénybevevőként, mikor érkezett és várhatóan mikor távozik vagy mikor távozott. Ezt követően a rendőrség – az adatkérés céljának megjelölésével – egyéb, a szálláshely-szolgáltató által kezelt adatok továbbítását kérheti, az adatszolgáltatást a szálláshely-szolgáltató térítésmentesen teljesíti.

Adatkezelés
A VIZA rendszer számára történő adatrögzítésben és adattovábbításban a szálláshely-szolgáltató a vendég személyes adatainak adatkezelője, az MTÜ pedig a szálláshely-szolgáltató adatfeldolgozója.

A szálláshely-szolgáltató adatkezelési tájékoztatója
A szálláshely-szolgáltató a hatályos jogszabályok alapján köteles adatkezelési tájékoztatóval rendelkezni, hiszen a vendégeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a GDPR rendelet alapján egyértelműen, közérthetően és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A VIZA rendszert üzemeltető MTÜ, vagyis a turisztikai tárhelyszolgáltató a rendszerbe érkező adatok tekintetében a szálláshely-szolgáltató adatfeldolgozója.

Vonatkozó jogszabályok:

Forrás: vizainfo.hu 

H Á Z I R E N D

 

1. A HÁZIREND A SZÁLLÁSHELYEN TARTÓZKODÓ VALAMENNYI VENDÉGRE VONATKOZIK.

2.  A CSOPORTVEZETÔ/SZERVEZŐ FELELÔS A CSOPORT TAGJAINAK BIZTONSÁGÁÉRT, MAGATARTÁSÁÉRT, TEVÉKENYSÉGÉÉRT, A HÁZIREND BETARTÁSÁÉRT.

3. A SZOBÁK LEGKORÁBBAN 15.00 ÓRÁTÓL ÁLLNAK VENDÉGEINK RENDELKEZÉSÉRE.  A SZÁLLÁS ELFOGLALÁSA CSAK A TELJES RÉSZVÉTELI DÍJ KIFIZETÉSE UTÁN LEHETSÉGES.

4. AZ ELUTAZÁS NAPJÁN AZ ÁGYNEMŰHUZATOT REGGELI ELŐTT, A SZOBÁKAT LEGKÉSŐBB 9.00 ÓRÁIG KÉRJÜK ÁTADNI.

5. A SZÁLLÁSHELY ÉPÜLETEIT, ESZKÖZEIT KÉRJÜK RENDELTETÉSSZERŰEN HASZNÁLNI.

6. A TŰZ- ÉS BALESETVÉDELMI SZABÁLYOKAT MINDEN ÜDÜLŐVENDÉG KÖTELES BETARTANI, DOHÁNYOZNI A SZÁLLÁS TERÜLETÉN NEM LEHET.

7. A SZÁLLÁSHELYEN OKOZOTT KÁRT A KÁROKOZÓ VAGY ANNAK TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE KÖTELES MEGTÉRÍTENI. A KÁR MEGTÉRÍTÉSÉRÔL A CSOPORT VEZETÔJE KÖTELES HALADÉKTALANUL GONDOSKODNI.

8. A SZOBÁKAT A LAKÓK MAGUK TARTJÁK RENDBEN. KÉRJÜK, HOGY A SZOBÁK FELSZERELÉSI TÁRGYAIT NE VIGYÉK KI A HÁZBÓL, A SZOBÁBÓL.

9.  BIZTONSÁGI OKOKBÓL A SZOBÁKBAN ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKET MŰKÖDTETNI SZIGORÚAN TILOS!

10. A SZOBÁK ELHAGYÁSAKOR KÉRJÜK, CSUKJÁK BE AZ ABLAKOKAT, ZÁRJÁK KULCSRA AZ AJTÓKAT, KAPCSOLJÁK LE A VILLANYOKAT.

11. A SZÁLLÁSHELY TERÜLETÉN TAPASZTALT BÁRMELY RENDELLENESSÉGRŐL, A HÁZAKBAN, SZOBÁKBAN TAPASZTALT HIBÁKRÓL KÉRJÜK, HALADÉKTALANUL TÁJÉKOZTASSÁK A SZÁLLÁSHELY VEZETŐJÉT, MUNKATÁRSAIT.

12. A BALESETEKRÔL ÉS EGYÉB RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEKRŐL AZ ÜDÜLÔVEZETÔT, RECEPCIÓVEZETŐT AZONNAL TÁJÉKOZTATNI KELL.

13. A SZÁLLÁSHELYRE BEHOZOTT SZEMÉLYES ÉRTÉKTÁRGYAKÉRT (PL. ÉKSZER, TELEFON, SZÁMÍTÓGÉP, NAGY ÉTÉKŰ JÁTÉKOK) FELELÔSSÉGET NEM VÁLLALUNK.

14. A TALÁLT TÁRGYAKAT KÉRJÜK LEADNI A RECEPCIÓN VAGY A BÜFÉBEN.

15. 18 ÉVEN ALULIAK SZESZESITALT A SZÁLLÁSHELYEN NEM VÁSÁROLHATNAK, NEM FOGYASZTHATNAK, ÉS NEM DOHÁNYOZHATNAK.

16. 18 ÉV FELETTI VENDÉGEKNEK DOHÁNYOZNI CSAK AZ ERRE KIJELÖLT HELYEN LEHET.

17. TŰZGYÚJTÁSHOZ (TÁBORTŰZ, SZALONNASÜTÉS, STB) ENGEDÉLYT KELL KÉRNI.

18. A DIÁKOK IDÔSZAKOS VAGY VÉGLEGES ELTÁVOZÁSÁHOZ -A SZÜLŐ KÉRÉSE ALAPJÁN - A CSOPORTVEZETŐ ENGEDÉLYE SZÜKSÉGES.

19. ESTE 20 ÓRÁTÓL REGGEL 8 ÓRÁIG SZIGORÚAN TILOS HANGOSKODNI, ZENÉT HALLGATNI, TEKINTETTEL AZOKRA A VENDÉGEKRE, AKIK PIHENNI, ALUDNI SZERETNÉNEK.

20. AZ ÜDÜLÉSBÔL KIZÁRHATÓ AZ A SZEMÉLY, AKI

a. A HÁZIRENDET MEGSÉRTI

b. BŰNCSELEKMÉYT, VAGY SZÁNDÉKOS RONGÁLÁST KÖVET EL

c. MÁS TESTI ÉPSÉGÉT VESZÉLYEZTETI

d. 20.00 ÉS 8.00 ÓRA KÖZÖTT A PIHENNI VÁGYÓ VENDÉGEK NYUGALMÁT ZAVARJA

 

 Aktuális szállás, étkezés, hétvégi kirándulás, erdei iskola, nyári tábor árak, részvételi díjak ITT  TEKINTHETI MEG>>

                                                   AJÁNLATKÉRÉS ITT 


   

A 100 fő feletti min. 5 napos erdei iskola, nyári tábor szervezője a figyelmébe

A 100 fő feletti, legalább 5 napos 18 év alatti diákcsoport csoportvezetőjét és kisérőjét 3 napos Ausztria-i kiránduláson látjuk vendégül. 

Nézze meg a hotel weboldalát Ausztria Mariazell Hotel & Haus Franziskus

 

          

Tájékoztatjuk, hogy a levelezőrendszer esetenként a SPAM / LEVÉLSZEMÉT mappába továbbíthatja az általunk küldött VISSZAIGAZOLÁST tartalmazó e-mail-t.

                    Ez különösen a gmail.com-os e-mail címeknél fordul elő.

Amennyiben válaszunk nem érkezik meg, szíveskedjen megnézni a SPAM fiókot is.

Abban az esetben, ha ebben találja meg az általunk küldött

levelet, kérjük, nyomja meg a Nem spam gombot.

Bármilyen kérdése lenne, készséggel állunk rendelkezésére. E-mail írás esetén szíveskedjen a levél tárgyában a szálláshelyet és az időpontot megjelölni.