Szállás reggelivel és vacsorával már 5.000.-Ft/fő/éj-től, 5 napos erdei iskola már 20.500.-Ft/fő-től, 7 napos tábor már 28.500.-Ft/fő-től. Kerékpárbarát szállás. Szeretne egy hétvégét ingyen eltölteni Ausztriában? Olvassa el a részleteket az akciós oldalon

Szálláshelyek oldalai:

Részvételi feltételek

Megrendelés, lemondás

A megrendelést írásban (fax, online a honlapról, e-mail) kérjük megküldeni, tartalékidőpont megjelölésével.
A visszaigazolás márciustól folyamatosan történik.
A megrendelő a visszaigazolást követő 8 napon belül foglalóként a részvételi díj 40%- át köteles befizetni és a befizetési bizonylat fénymásolatát faxon megküldeni. Üdülési csekkel történő fizetés esetén az árak kismértékben változnak.
A részvételi díj, szállás és étkezési díj foglalón felüli összegét a visszaigazoláson feltüntetett napig vagy a kirándulás, üdülés megkezdése előtti 21. napig kell befizetni.
A megrendelés módosítását, lemondását csak írásban fogadjuk el.
A megrendelő a kirándulás, üdülés kezdőnapja előtt 22 nappal az igényelt szolgáltatást 10 % lemondási díj (kezelési költség) ellenében módosíthatja ill. mondhatja le.
A program kezdőnapja előtti 21-1. napon történő lemondás, módosítás esetén a részvételi díj 40%- a kerül számlázásra.
Írásban történő lemondás, módosítás elmaradása ill. meg nem jelenés esetén a megrendelt szállásdíj, az étkezési díj, ill. a részvételi díj 100%- a számlázásra kerül.
Amennyiben a módosítás kedvezményeket is érint, úgy automatikusan a módosított adatok szerinti kedvezmény illeti meg a megrendelőt.

Kedvezmények

Diákcsoport kedvezmény: minden 21. fő után 1 fő számára a szállás és étkezés ingyenes
Rendkívüli diákcsoportos kedvezmény: az elő, közép és utószezonban 100 fő feletti diákcsoport esetén minden 16. fő után 1 fő számára a szállás és étkezés ingyenes
Extra diákcsoportos kedvezmény: az elő és utószezonban az egész szálláshely minimum 4 éjszakás foglalása esetén, minden 11. fő számára a szállás ingyenes
Családi kedvezmény: a szülőkkel egy szobában történő elhelyezés esetén 3 éves korig a szállás és az étkezés ingyenes, 3-10 év között 50% kedvezmény

Házirend

A HÁZIREND az üdülőben tartózkodó valamennyi vendégre vonatkozik.
Vendégeink a szobákat csak a teljes részvételi díj kifizetése után foglalhatják el.
A csoportvezető felelős a csoport tagjainak teljes biztonságáért, programjáért, magatartásáért.
A szálláshelyen 22.00 óra után hangoskodni, a többi vendég pihenését zavarni szigorúan tilos.
Kérjük a szálláshely épületeit, eszközeit rendeltetésszerűen használni, a tűz- és baleset-védelmi szabályokat betartani.
A szállás területén okozott kárt a károkozó vagy annak törvényes képviselője köteles megtéríteni. A kár megtérítéséről a csoport vezetője gondoskodik.
A szobákat a lakók maguk tartják rendben. Kérjük, hogy a szobák felszerelési tárgyait ne vigyék ki a házból.
Biztonsági okokból a szobákban elektromos készüléket működtetni tilos!
A szobák elhagyásakor az ablakok és ajtók zárására fokozottan ügyeljenek.
Tűzgyújtáshoz engedélyt kell kérni, dohányozni csak az erre kijelölt helyen szabad.
A szálláshelyen, 18 éven aluli vendégek szeszesitalt nem fogyaszthatnak, nem dohányozhatnak!
A talált tárgyakat kérjük leadni a szálláshely vezetőjének.
A szálláshely területére behozott személyes értéktárgyakért (pl. ékszer) felelősséget nem vállalunk.
Balesetről, vagy egyéb rendkívüli eseményről a szállás vezetőjét azonnal tájékoztatni kell.
A diákok időszakos vagy végleges eltávozásához a csoportvezető engedélye szükséges.
Az üdülésből kizárható az a személy, aki
- bűncselekményt vagy szándékos rongálást követ el
- saját vagy más testi épségét veszélyezteti
- a szállást 22.00 óra után felnőtt felügyelet nélkül elhagyja
- 22.00 és 6.00 óra között a pihenni vágyó vendégek nyugalmát zavarja.
Kérjük, hogy javaslataival, kéréseivel forduljon a szálláshely vezetőjéhez vagy a szállás munkatársaihoz.

Köszönjük, hogy együttműködik velünk annak érdekében, hogy az Önök számára és a
szálláshely többi vendége számára a kirándulás, üdülés a lehető legjobban teljen el.